Torpedo Theater voorstelling

Filosofie van Lichaam en Brein

donderdag 28 september 2017
20:00
€ 7,50

Lichaam & Brein

‘Laat je brein niet zitten!’ Vanuit de neurowetenschap komt steeds meer het inzicht door dat het brein is ingebed in een lichaam. Waar het brein eerst werd voorgesteld als een passieve machine met vaste verbindingen, zien we het brein nu steeds meer als een bewegend en veranderend netwerk. Hierdoor wordt ook steeds meer de relatie gelegd tussen het brein en sport.

Lichaamsbeweging maakt ons fitter en gelukkiger doordat het ons brein verandert, maar wordt ons lichaam en sport hiermee niet te veel een instrument? Beïnvloedt de manier waarop we naar ons brein kijken ook ons zelfbeeld? Of zijn ideeën over de mens juist weer van invloed op de neurowetenschap? Kunnen we het brein zien als heerser van het lichaam? Wat kunnen sport en bewegen ons leren over onszelf?

ALDO HOUTERMAN (1981) is docent/onderzoeker Filosofie van lichaam en brein. Hij heeft onderzoek gedaan naar diepe hersenstimulatie bij psychiatrische patiënten aan het AMC. Op dit moment doceert hij filosofie aan de HU en UvA en schrijft hij een boek over de filosofie van sport en beweging.

Foto: Chris de Bode