Torpedo Theater voorstelling

Vrouwen in Afrikaanse filosofie

vrijdag 17 februari 2017
20:30
€ 5,00

Marian NDUKU

Vrouwen blijven in de filosofie vaak verborgen, net als filosofen uit niet-westerse culturen. Als we stemmen van filosofen uit andere culturen horen, zijn het voornamelijk mannenstemmen. Waar zijn de vrouwen in de interculturele filosofie? Wat is hier eigenlijk aan de hand? 

Renate SCHEPEN deed als intercultureel filosoof onderzoek naar de dynamiek die marginalisatie van vrouwen in Afrikaanse filosofie veroorzaakt. Daarvoor was ze het afgelopen najaar op de University of Calabar in Nigeria. Ze studeerde filosofie in Amsterdam, Accra en Montevideo. Activist/publicist Ama KORANTENG-KUMI is gespecialiseerd in Gender & Etnicity. Samen gaan ze in gesprek. Renate deelt de uitkomsten van haar onderzoek. Ama reageert erop en verbindt het o.a. met de positie van zwarte vrouwen in Nederland. 

Ook onderzoeken ze wat we kunnen doen om de kennis van de vrouwen in het filosofische discours zichtbaarder te maken, en of we misschien zelf anders kunnen kijken en luisteren. 

Muziek: Marian NDUKU (foto).