Torpedo Theater voorstelling

Denken met filosofen: Marleen Moors

donderdag 26 oktober 2017
20:30
€ 8,00

Marleen

Alles stroomt, niets is blijvend. 

Heraclitus van Efeze (544-483 BC)

Op onze maandelijkse 'Denken met filosofen' avond, is deze maand filosofe Marleen Moors te gast. Vanuit haar werkervaring als filosoof en geestelijk verzorger gaat Marleen Moors een interactief gesprek aan met het publiek, waarbij de volgende thema’s de revue zullen passeren: op welke manier kan existentialisme een rol spelen bij een goede kwaliteit van leven? Hoe denkt een existentieel fenomenoloog zoals Martin Heidegger over sterfelijkheid, en wat kunnen wij daar van leren? En hoe is het om zelf daadwerkelijk geconfronteerd te worden met eindigheid, door bijvoorbeeld een ongeneeslijke ziekte? Kan de existentiefilosofie ons hierbij helpen?  
Marleen MOORS is existentiefilosoof, publicist en filosofisch consulent. Ze publiceert in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's.